2019-CAVW-ScrewingAssemblyVR

Screwing Assembly Oriented Interactive Model Segmentation in HMD VR Environment
Xiaoqiang Zhu, Lei Song, Nan Wang, Ruiheng Zhang, Shenshuai Chen, Xiangyang Wang, Mengyao Zhu, Lihua You, Zhigang Deng, and Xiaogang Jin,
Computer Animation and Virtual Worlds Journal , Special issue for CASA'2019, 30(3-4), July/August 2019, e1880
Scroll to Top